تقدیر از دانش آموزان دبستان شهید برومند

تقدیر از دانش آموزان دبستان شهید برومند توسط رئیس آموزش و پرورش ناحیه ۲ مشهد برای کسب مقام آسیایی در مسابقات کاراته اهواز۲۰۲۴

پیش دبستان و دبستان شهید برومند 

گزارش تصویری