مدال اوران شهید برومند

افتخار آفرینی دانش آموزان قهرمان با کسب شش مدال طلاو پنج مدال نقره در مسابقات کشوری کیوکوشین نونهالان، گوشه ی دیگری از موفقیت ها و افتخارات دبستان شهید برومند است. دختران شهید برومند دختران آبنبات های رنگی و عروسک های رنگی نیستند. بلکه دختران تلاش و سخت کوشی هستند. 

مدال آوران عزیزمان:

مهدیس جواد زاده

رانیا امینی

هستی غلامی

حدیثه مهرآبادی

نازنین فاطمه درست

نادیا درست

با تشکر از زحمات خالصانه ی سنسی غلامی عزیز.

گزارش تصویری