جشن آب پایه اول

برگزاری جشن آب پایه اول

کلمه ی آب اولین کلمه ای است که هر دانش آموزی می آموزد. از این رو، برگزاری جشن برای یادگرفتن کلمه ی آب انگیزه و شوق زیادی را برای آموختن کلمات بیشتر در دانش آموزان به وجود می آورد. 

گزارش تصویری