آموزش آنلاین از طریق وبینار

با توجه به بحران کرونا و نگرانی خانواده ها برای ادامه تحصیل فرزندشان برای جلوگیری از بازماندن از تحصیل دانش آموزان این دبستان پإیرای آموزش فرزندشان شما از هر نقاطی که دسترسی به اینترنت دارند بصورت وبینار (آنلاین و تعاملی ) می باشد .

 این آموزش آنلاین براساس کلاس های درس استرالیا و کانادا بصورت دنیای مجازی برگزار می شود .

بدین صورت دانش آموز در کلاس درس خود قرار میگیرد . این کلاس درس تمامی امکانات کلاس درس واقعی از جمله تخته وایت برد برای سیستم حضور و غیاب ، سیستم آزمون مجازی همراه با تقلب یاب ،سیستم تخته هوشمند و اشتراک فیلم را دارا می باشد .